Home » Outplacement

Outplacement

Career - Transition de carrière - Outplacement - Réorientation professionnelle

 

---> Wat is OUTPLACEMENT?

 

---> Welke METHODE?
 

---> Welke PROCEDURE?
 

---> Welke ORGANISATIE van de MEETINGS?
 

---> Welke TOOLS? / Welke middelen?

Wat is Outplacement?

Outplacement is een geheel van technieken, opleidingen, instrumenten en hulp bij het vinden van een baan in een gelijkaardig vakgebied als het vakgebied dat u reeds beheerst of in een nieuwe richting, zowel in het kader van een arbeidsovereenkomst als in het kader van het opstarten van een zelfstandige activiteit.

 

Oorspronkelijk gelanceerd in de Verenigde Staten om de professionele reïntegratie van leidinggevenden van grote bedrijven te vergemakkelijken, kwam outplacement in Europa in de jaren zestig van de vorige eeuw aan en ontwikkelde zich voor het eerst in de vorm van een incidentele aanvullende dienst, die in de afgelopen tien jaar een verplichting is geworden voor werkgevers onder bepaalde leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden.

 

Het programma ontwikkeld door Socrates HR Outplacement houdt rekening met de behoeften van elke persoon die toegang heeft tot het loopbaantransitietraject om de opleidingen en coachingsessies aan te passen aan de specifieke behoeften van de deelnemers.

Outplacement - Welke methode?

Socrates HR Outplacement heeft een methode ontwikkeld, gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring in het begeleiden van mensen die op zoek zijn naar een nieuw professioneel beroep.  

 

 1. Inventarisatie van de situatie
 2. Een actieplan opstellen, een persoonlijke vaardigheidsevaluatie maken, een CV opstellen, motivatiebrieven schrijven
 3. Veldonderzoeken uitvoeren
 4. Verzamel zoveel mogelijk informatie als mogelijk
 5. Betrek familie en vrienden en persoonlijke netwerken bij de zaak betrokken
 6. Beoordelen van de financiële situatie
 7. Goed beheer van de tijd
 8. Stel je alternatieven voor
 9. Uitvoeren van persoonlijke marketing
 10. Om te kunnen overtuigen
 11. Ondersteuning tijdens het onderhandelingsproces
 12. Psychologische begeleiding en gepersonaliseerde coaching
 13. Begeleiding bij interviews: vragen
 14. Advies voor de testen: ontraadselen

 

Outplacement - Welke procedure?

Na aanvaarding van het outplacementaanbod zal Socrates HR Outplacement een eerste welkomstbijeenkomst organiseren waarop de hoofdlijnen van het programma zullen worden toegelicht:

 
- supervisie, psychologische ondersteuning en coaching om de individuele vaardigheden te verbeteren.
- het opstellen van een individuele loopbaanbeoordeling, zowel professioneel als persoonlijk, aan de hand van verschillende persoonlijkheids- en gedragstests, om de sterke punten en de ontwikkelingsbehoeften aan het licht te brengen
- verbetering of opstelling van een curriculum vitae (zo nodig in meerdere talen) en van begeleidende brieven en antwoorden op aankondigingen
- opleiding in interviewtechnieken, rekruteringstests, onderzoeksmethoden en de follow-up daarvan
- analyse en permanente follow-up van aanwervingsgesprekken met zo nodig corrigerende feedback
- vaststelling van een campagneplan voor het zoeken naar de nieuwe activiteit en de follow-up daarvan
- alle noodzakelijke stappen totdat bijstand wordt verleend bij de onderhandelingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst, ongeacht de duur ervan, en de aanpassing van de persoon aan zijn of haar nieuwe functie
- logistieke en administratieve bijstand: verstrekking van documentatie, computer, internet en hulp bij de voorbereiding van spontane sollicitaties.

Outplacement - Hoe worden de vergaderingen georganiseerd?

De outplacementmeetings zijn verdeeld in 3 fazen van elk 20 uur:

 
faze 1: 2 maanden, d.w.z. 5 sessies, één om de 8 dagen of zo
 

faze 2: 4 maanden, d.w.z. 5 sessies, één om de 15 dagen of zo
 

faze 3: 6 maanden, of 5 sessies, één om de 4 tot 5 weken
 

 

Afhankelijk van de thema's van de sessies, kunnen sommige collectief zijn.


Individuele gesprekken zijn gepland op een case-by-case basis voor persoonlijke coaching.


Zodra deelname aan een professioneel outplacementprogramma is geaccepteerd, is deelname aan outplacement-sessies verplicht, waarbij RVA en VDAB op de hoogte worden gesteld van de cursussen van het programma.